Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων

Υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής και τα δικαιολογητικά σας στο πρόγραμμα ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσης

Yποβληθείσες Αιτήσεις

Αναζήτηση υποβληθείσας αίτησης για ανάρτηση/διόρθωση δικαιολογητικών ή έλεγχο αποτελέσματος

Πρόσκληση Ωφελουμένων

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Ανακοινώσεις

 03 Oct 2023 Ανακοίνωση συγκρότησης οριστικών αποτελεσμάτων ωφελουμένων για τη συμμετοχή στο έργο με κωδ ΟΠΣ 5035165 για τις περιφέρειες ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
 27 Sep 2023 Ανακοίνωση συγκρότησης προσωρινών αποτελεσμάτων ωφελουμένων για τη συμμετοχή στο έργο με κωδ ΟΠΣ 5035165 για τις περιφέρειες ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
 19 Sep 2023 Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων για το έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων από τη ΓΕΠΟΕΤ για την απόκτηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Τουρισμού» κωδικός ΟΠΣ 5035165 (Αφορά μόνο το ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ)
 18 Sep 2023 Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων για το έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων από τη ΓΕΠΟΕΤ για την απόκτηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Τουρισμού» κωδικός ΟΠΣ 5035165 (Αφορά μόνο τη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ)
 26 Aug 2022 Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων ωφελουμένων ΓΕΠΟΕΤ
 19 Jul 2022 Ανακοίνωση Προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής για το έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων από τη ΓΕΠΟΕΤ για την απόκτηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Τουρισμού», με κωδικό ΟΠΣ 5035165
 30 May 2022 Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων για το έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων από τη ΓΕΠΟΕΤ για την απόκτηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Τουρισμού» κωδικός ΟΠΣ 5035165